Genealogie Joghems, Jochems
de afstammelingen van Severinus Jochems uit Reijkevorsel

De hier gepresenteerde genealogie bevat de afstammelingen van Severinus Jochems die in de 18e eeuw uit Reijkevorsel naar Vianen trok. Deze afstammelingen dragen nu zowel de naam Jochems als Joghems en wonen thans nog steeds in Vianen maar ook o.a. in Bilthoven, Gorinchem, Haarlem, Heemstede, den Haag, Rotterdam, Utrecht, Frankrijk, Spanje, de Verenigde Staten en ArgentiniŽ
Naast een genealogie treft u ook aan een kwartierstaat en een stamreeks aan.

U zult begrijpen dat er altijd missende informatie is.
Als u mij wilt helpen ga dan naar "gezocht" waar u een lijst aantreft met met namen van personen waarover ik nog informatie zoek. Misschien kent u iemand, alvast bedankt voor de moeite.

De Stamvader

De oudst bekende voorvader komt uit BelgiŽ en is Joachim Nicolai Jansen die op 5 juli 1674 te Meerle in Brabant trouwt met Lucia Cornellissen.Dit echtpaar krijgt acht zonen en drie dochters. De laatste zoon, Adamus vestigt zich in Zundert en vormt daar de zogenaamde "Zundert"-tak waarover in december 1994 zeer uitgebreid gepubliceerd is door de heer J. Jochems te Tilburg onder de titel:
"Genealogie van de familienaam JOCHEMS, 10 GENERATIES JOCHEMS BINNEN ZUNDERT EN OMSTREKEN".

Mijn Genealogie behandelt de afstammelingen van de derde zoon van Joachim Nicolai Jansen, namelijk Severinus, gedoopt te Meerle 25-7-1680 en meer specifiek diens achtste kind, wederom Severinus, gedoopt te Reijkevorsel 31-12-1714. Op zekere dag trekt deze Severinus noordwaarts en komt uiteindelijk in Vianen terecht. Hij is de stamvader van een groot aantal afstammelingen, in eerste instantie in en rond Vianen en in Amsterdam, maar later in vele plaatsen in en om de Randstad zowel als in de Verenigde Staten en in ArgentiniŽ.

De namen Jochems en Joghems

Joghems is in Nederland een vrij zeldzame naam, Jochems daarentegen komt heel veel voor. Het blijkt dat vůůr de invoering van de burgerlijke stand deze twee namen vaak door elkaar werden gebruikt. Daarnaast zijn er andere varianten zoals: Jochchemz, Joghhems, Joggums en Jogchems.
Na de invoering van de burgerlijke stand stabiliseren de namen zich en draagt men in Vianen de naam Jochems en in Amsterdam de naam Joghems. Tijdens een afsplitsing vanuit Amsterdam naar den Haag vindt er door een administratieve fout zelfs weer een overgang van Joghems naar Jochems plaats.
Ook in BelgiŽ heeft de naam Jochems zich verder ontwikkeld. Met name in het gebied waar onze stamvader vandaan komt treffen we hen thans nog in grote aantallen aan.

Het begin van de geschiedenis

Onze geschiedenis begint in de 17e eeuw in Brabant, dat in die tijd een gebied bestrijkt dat nu deels in BelgiŽ en deels in Nederland ligt.
De plaatsen in Brabant waarin door de familie Jochems geboren, gehuwd en gestorven werd waren: Meerle, Minderhout, Reijkevorsel en in iets mindere mate Loenhout.
Al deze plaatsen liggen dicht bij elkaar wat noord oostelijk van Antwerpen. Ook in deze buurt, echter thans aan de Nederlandse kant, ligt Zundert waarover op de eerste pagina gesproken is.

Severinus, of Zeverijn zoals hij zich nu noemt, is de stamvader van de Jochems en Joghems die vanuit Vianen westelijk Nederland gaan bevolken.

Van de vijf zonen uit dit huwelijk is er niet bekend of Willem ooit trouwt, Josephus trouwt wel maar sterft op 35 jarige leeftijd zonder zonen te hebben voortgebracht.
Van de drie overige zonen zijn Ruth en Johannes de stamvaders van de Viaanse Jochems terwijl Joost die zijn achternaam later veranderd wordt in Joghems, de stamvader is van de Amsterdamse en Argentijnse Joghems.

Uit het huwelijksregister van de RK kerk te Meerle in het voormalige Brabant en thans de Belgische provincie Antwerpen, blijkt dat op 5 juli 1674 trouwen Joachim Nicolai Jansen en Lucia Cornellissen.
Het vierde kind uit dit huwelijk is Severinus die op 25 juli 1680 te Meerle RK gedoopt wordt.
Dit is het ontstaan van de naam Jochems want nu houdt het gebruik van patroniemen bij de nakomelingen van Severinus op.
In het huwelijksregister van de RK kerk te Reijkevorsel vinden we dat onze Severinus op 2 februari 1704 trouwt met Barbara Pluym. Barbara is afkomstig uit Reijkevorsel waar zij op 29-12-1681 is gedoopt als de dochter van Michael Wilm Pluym en Maria van den Mierenhoop.

Het achtste kind uit dit huwelijk is onze hoofdpersoon Severinus Jochems die op 31 december 1714 te Reijkevorsel gedoopt wordt en die op zekere dag naar Vianen vertrekt en aldaar zoals blijkt uit het "Trouwboek der Kerke Vianen" trouwt met Dirkje Bogaard op 9 mei 1754.
Dirkje is geboren te Blokland, haar naam wordt in de diverse documenten op verschillende manieren gespeld, zoals Bogert, Bogart en Bogerd.

Huwelijksregister Zeverijn Jochems en Dirkje Bogaard
Doopregister Severinus Jochems